អំណោយពី Vainglory សម្រាប់ចូលឆ្នាំចិន - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អំណោយពី Vainglory សម្រាប់ចូលឆ្នាំចិន


ទាំងនេះគឺជាការរៀបរាប់ពីខ្ញុំសម្រាប់ឪកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះ តើ Vainglory មានអ្វីសម្រាប់ជាអំណោយអាំងប៉ាវជូនដល់អ្នករាល់គ្នា? វាពិតជាពិសេសព្រោះនៅឆ្នាំនេះ ប្លែកពីរាល់ដងបន្តិចដោយសារតែ Vainglory បានធ្វើការបន្ថែមនូវប្រធានបទមួយចំនួនជាច្រើនទៀតផងដែរ។ តោះចង់ដឹងថាមានអ្វីប្លែកខ្លះ? តាមដានជាមួយខ្ញុំ


  • ចាប់ពីថ្ងៃទីច័ន្ទ ទី ២៣ ម៉ោង ៨ ព្រឹក - ថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភ ម៉ោង ៨ ព្រឹក 
តម្លៃ 9.99$ អ្នកនឹងទទួលបាន 2600 ICE តាមរយៈការបន្ថែមកញ្ចប់លក់ គុណនឹងពីរអោយតែម្តងគឺ 1300 + 1300 ICE ។ តម្លៃ 49.99$ នឹងទទួលបាន ICE + Opals + Epic Key = 6900 ICE + 500 ICE បន្ថែម , 150 Opals និងកូនសោរប្រអប់ធំចំនួន មួយ។ 

- តម្លៃកញ្ចប់ Epic Mystery Chest .2 + 1 ត្រឹម 1998 ICE ប៉ុណ្ណោះ
- តម្លៃកញ្ចប់ Rare Mystery Chest 5 + 1 ត្រឹម 995 ICE ប៉ុណ្ណោះ
- តម្លៃកញ្ចប់ Rare Mystery Chest 10 + 3 ត្រឹម 1990 ICE ប៉ុណ្ណោះ
- Skin Red Lantern Koshka Special Edition បញ្ចុះតម្លៃ ពី 200 Opals មកនៅត្រឹម 150 Opals
- Unlock Hero Koshka ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃ ICE 75% ឯណោះ 

  • កាដូសម្រាប់ការ Login Vainglory 
- ថ្ងៃទីមួយ 88 Glory
- ថ្ងៃទីពីរ 88 Glory 
- ថ្ងៃទីបី 88 Glory
- ថ្ងៃទីបួន 88 Glory
- ថ្ងៃទីប្រាំ 88 Glory
- ថ្ងៃទីប្រាំមួយ 88 Glory
- ថ្ងៃទីប្រាំពីរ 88 Glory គុណនឹងពីរ 
- ថ្ងៃទីប្រាំបី 199 ICE និង 888 Glory

ប្រភព Vainglory


Powered by Blogger.