តើប្រទេសណាដែលអ្នកយល់ថាជាទីកន្លែងល្អសម្រាប់ការប្រកួត Vainglory ជុំវិញពិភពលោក? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

តើប្រទេសណាដែលអ្នកយល់ថាជាទីកន្លែងល្អសម្រាប់ការប្រកួត Vainglory ជុំវិញពិភពលោក?


កាលពីឆ្នាំ ២០១៦ គឺជាការប្រកួត Vainglory លើពិភពលោកលើកដំបូងបំផុត ដែលជើងឯកនោះបានទៅលើ ក្រុម Phoenix Armada ដែលប្រព្រឹត្តឡើងទៅមហោស្រព Hollywood សហរដ្ឋអាមេរិច សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ Vainglory បានធ្វើការបើកសិទ្ធអោយប្រិយមិត្តជ្រើសរើសទីកន្លែងសម្រាប់រៀបចំចំនួន ១២ ប្រទេស ដោយគ្រាន់តែធ្វើការបោះឆ្នោតតាមរយៈ ចុចលើទីតាំងប្រទេសខាងក្រោមប៉ុណ្ណោះ។ 

Powered by Blogger.