ស្វែងយល់ពីសញ្ញាថ្មីក្នុង Vainglory (TheOne) សម្រាប់កំណែ Update ក្រោយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ស្វែងយល់ពីសញ្ញាថ្មីក្នុង Vainglory (TheOne) សម្រាប់កំណែ Update ក្រោយ


TheOne ជាការបង្ហាញថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកលេង Support នៅ Version ក្រោយវាជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិយមិត្តដែលសុខចិត្តលេង Support ដើម្បីជួយដល់អ្នកដ៏ទៃ គួបផ្សំនឹងសញ្ញាបង្ហាញនេះផងដែរ មិនមែនចេះតែបានដោយងាយស្រួលនោះទេ។

សញ្ញានេះវាសម្រាប់បង្ហាញដល់ កីឡាករណាដែលបានទិញ ICE ក្នុង Vainglory មុន ៣០ ថ្ងៃកន្លងមក និង ចូលលេងហ្គេមដោយជ្រើសយក Support ទើបវាមានសញ្ញា TheOne បង្ហាញ ក្នុងកញ្ចក់ Vs Loading ដើម្បីជាការអរគុណ និង លើកទឹកចិត្តពី Vainglory ដែលតែងតែ គាំទ្រ Vainglory អោយមានមកដល់ថ្ងៃនេះ។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.