ភាពផ្លាស់ប្តូរហ្គេមនិងតួអង្គក្នុង Vainglory កំណែទម្រង់ 2.1 ជាផ្លូវការ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ភាពផ្លាស់ប្តូរហ្គេមនិងតួអង្គក្នុង Vainglory កំណែទម្រង់ 2.1 ជាផ្លូវការ
វីដេអូខ្ញុំចេញភ្លាមស្រាប់តែ Vainglory បញ្ចេញភាពផ្លាស់ប្តូរបស់ហ្គេម និង តួអង្គនីមួយៗជាផ្លូវការតែម្តងខកចិត្តមិនស្ទើរតែអ្វីដែលស្មានមិនដល់គឺពត៌មានដែលបានបែកធ្លាយទាំងនោះ គឺវាពិតជាត្រឹមត្រូវជាមួយ ពត៌មានជាផ្លូវការជាក់ស្តែងចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់លុបវីដេអូចោលឡើយ។តោះក្រឡែកមកមើលកំណែទម្រង់ Vainglory 2.1 ដែលត្រៀមបញ្ចេញនៅយប់នេះវិញម្តងតើមានអ្វីប្លែកខ្លះនិងគួរអោយកត់សម្គាល់ បាទគឺវាពិតជាប្លែកដោយការផ្លាស់ប្តូរបស់វា ខុសពីមុនច្រើនទាំងហ្គេមនឹងតួអង្គ។

ការផ្លាស់ប្តូរលើ Halcyon Fold 

Lane Minion និង Jungle Monsters កើតក្នុងរយៈពេល ១០ វិនាទីក្រោយ
មុនពេលដែល Jungle Shop មិនទាន់បង្ហាញខ្លួនមាន Elder Treant ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អោយអ្នកសម្លាប់យកលុយ

ការផ្លាស់ប្តូរ Hero Bounties 

Hero Bounties គឺជាពិន្ទុនៃការសម្លាប់ Hero ដែលអ្នកទទួលបាន គឺថាវានឹងផ្លាស់ប្តូរដោយបន្ថែមពាក្យថា First Blood សម្រាប់ហ្គេមចាប់ផ្តើម ទៅដល់អ្នកសម្លាប់សត្រូវបានមុនគេបង្អស់ក្នុងហ្គេម នឹងទទួលបានពាក្យនោះអមដោយ Gold 100 បន្ថែមផងដែរ។ សម្រាប់ Hero Bounty វានឹងឡើងពី 50 ទៅ 160 គឺពី Level 1 ដល់ 12 ទៅ 200 ជាដើម។ ការសម្លាប់នឹងទទួលបាន 75 សម្រាប់មួយ , ជួយទទួលបាន 15 Gold ហើយ bounty ធំបំផុតអស់គឺ 600។ កុំបារម្មណ៍វាមិនមានការលួចយក Gold ឡើយការសម្លាប់នោះជារង្វាន់ចេញពីហ្គេមផ្សេងទៀតទេ។

ការផ្លាស់ប្តូរ Crystal Miner 

Crystal Miner វានឹងផ្លាស់ប្តូរ Bounty ពី 35 Gold និង 11 Experience ទៅកាន់ 125 Gold និង 15 experience ហើយឥឡូវនេះវាមានជីវិតចំនួន បីមានន័យថាក្រោយពេលដែលងាប់បីដងហើយ គឺមិនមានការកើតឡើងទៀតឡើយ សម្រាប់ Damage របស់វាគឺ 4% នៃឈាម Damage ធំបំផុត។ រីឯការកើតរបស់វាផ្លាស់ប្តូរពី 45 វិនាទីទៅកាន់ 60 វិនាទីវិញម្តង។
ភាពផ្លាស់ប្តូររបស់តួអង្គ

Petal (Brambleboom seeds)
Damage ឡើងពី 6-13-20-27-41 ទៅ 7-14-21-28-42
Cooldown ឡើងពី 1 ទៅ 2
ចំពោះចម្ងាយរបស់កូនសត្វត្រូវបានធ្លាក់ពី 10.5 សល់តែ 9 ទេ

Gwen (Boomstick)
ធ្លាក់ Weapon Ratio ពី 50% សល់ត្រឹម 45%

Gwen (Buckshot Bonanza)
តម្លៃ Energy ឡើងពី 50-55-60-65-70 ទៅ 60-65-70-75-90
Damage ធ្លាក់ពី 60-100-140-180-260 + 75% WR ទៅ 60-100-140-180-220 +165% WR

Taka (Stats)
Armor ផ្លាស់ប្តូរពី 23-73 ទៅ 20-86
Shield ឡើងពី 20-64 ទៅ 20-86

Taka (House Kamuha) សិល្បិ៍ចុងក្រោយ 
Weapon Ratio ឡើងពី 25 ទៅ 30%

Catherine (Stats)
Shield ធ្លាក់ពី 25-113 ទៅ 25-80

Catherine (StormGuard)
Cooldown ឡើងពី 6.0-5.5-5.0-4.5-4.0 ទៅ 7.0-6.5-6.0-5.5-5.0

Catherine (BLAST TREMOR)
Cooldown ធ្លាក់ពី 105-85-65 ទៅ 100-80-60
តម្លៃ Energy ឡើងពី 95-135-175 ទៅ 120-140-160
Silence រយៈពេលធ្លាក់ពី 2.5-3.0-3.5 ទៅ 2.5

Lance (Gythian Wall) សិល្បិ៍ទីពី
Stamina តម្លៃឡើងពី 30 ទៅ 40
Cooldown ឡើងពី 8-7-6-5-4 ទៅ 9-8-7-6-5

Lance (Combat Roll)
Stamina តម្លៃធ្លាក់ពី 40-35-30 ទៅ 30-25-20

Rona (Berserker's Fury)
Weapon Ratio ឡើងពី 80 ទៅ 85%

Rona (Foesplitter) 
Weapon Ratio ឡើងពី 80 ទៅ 85%

Rona (Red Mist)
Bloodrage ត្រូវការពេល ១ វិនាទីដើម្បីប្រើសិល្បិ៍បឺតឈាមធ្លាក់ពី 35-30-25 ទៅ 25-25-25
Bloodrage ត្រូវការសិល្ប៍ដើម្បីអោយដំណើរការធ្លាក់ពី 50 ទៅ 25

Lyra (Stats) 
Armor ផ្លាស់ប្តូរពី 25-41.5 ទៅ 25-65
Shield ផ្លាស់ប្តូរពី 25-41.5 ទៅ 25-65

Lyra (Imperial Shigil)
ផ្លាស់ប្តូរល្បឿនដើរពី 1.5 ទៅ 2.0

Fortress (Stats)
Armor ឡើងពី 30-85 ទៅ 30-86
Shield ឡើងពី 20-75 ទៅ 30-86

Krul (Stats)
Armor ពី 20-75 ទៅ 25-86
Shield ពី 20-75 ទៅ 25-86

Krul (Dead Man's Rush)
Cooldown ធ្លាក់ពី 12-11-10-9-8 ទៅ 9-9-9-9-8
Barrier ឡើងពី 100-150-200-250-350 ទៅ 100-180-260-340-420
Barrier Duration ផ្លាស់ប្តូរពី 2.5 + 0.2% CR ទៅ 3.0

Krul (Spectral Smite)
Lifesteal សម្រាប់ Stack មួយឡើងពី 10.0-10.5-11.0-11.5-12.5 ទៅ 12.5%

Samuel (Drifting Dark)
Damge សម្រាប់មួយ Stack ធ្លាក់ពី 40-70-100-130-160 ទៅ 40-55-70-86-100

Kestrel (Stats)
ល្បឿន សម្រាប់ការវាយប្រហារ Stack នីមួយៗត្រូវបានលុបចោល

Kestrel (Glimmershot)
លុបចោល Armor ពីសិល្បិ៍ ធ្លាក់ពី 5-5-5-5-10 ទៅ 0%
ការខៃធម្មតាឡើងពី 80-90-100-110-120 ទៅ 100-105-110-115-130
Crystal Damage ធ្លាក់ពី 35-70-105-140-175+ 170 CR ទៅ 30-60-90-120-150 + 160 CR

Phinn (Forced Accord)
អត់មាន ការសងនូវ Cooldown ពេលដែល Miss ទៀតទេ
Cooldown ឡើងវិញចាប់ពី 70-55-40 ទៅ 75-60-45

Skye (Forward Barrage)
Weapon Ratio ធ្លាក់ពី 210% សល់ត្រឹម 50%
ឥឡូវនេះមាន 0% បន្ថែមអោយ 20% សម្រាប់ 100 Weapon Power ឡើងនិង 40% សម្រាប់ពេញ

Ardan (Stats)
Armor ធ្លាក់ពី 30-96 ទៅ 30-86
Shield ឡើងពី 20-86 ទៅ 30-86

Ardan (Vanguard)
ចម្ងាយបានឡើងពី 7 ទៅ 7-7-7-7-8.5

Ardan (Bood for Blood)
ចម្ងាយឡើងពី 5 ទៅ 5-5-5-5-7

Idris (Divergent Path)
Crystal ការខៃឡើងពី 85% ទៅ 90%
Idris (Charkram) 
Cooldown ធ្លាក់ពី 10-9-8-7-5 ទៅ 8.0-7.5-7.0-6.5-5.0
Damage សម្រាប់ Minion ឡើងពី 45-75-105-135-165 ទៅ 70-95-120-145-170

Idris (Misc)
ឥឡូវនេះវាមាន ការបង្ហាញនូវ Crystal items អោយចេះប្រើប្រាស់ផងដែរ

Skaarf (Spitfire)
Damge ផ្លាស់ប្តូរពី 70-125-175-225-325 + 140% CR ទៅ 75-135-195-255-315 + 150% CR

Powered by Blogger.