វីដេអូបង្ហាញពី កំណែទម្រង់ Vainglory 2.1 ក្រោយនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូបង្ហាញពី កំណែទម្រង់ Vainglory 2.1 ក្រោយនេះ


នេះជាវីដេអូផ្លូវការពី Vainglory បង្ហាញពី កំណែទម្រង់ 2.1 សម្រាប់ Version ក្រោយនេះ អមដោយលក្ខណៈពិសេសជាច្រើន ដោយពីមុន ក្នុងការ Update នីមួយៗ Vainglory តែងតែបង្ហាញនូវ អត្ថបទផ្សេងៗ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពី Version 2.0 មក Vainglory បានចង់ក្រងវាឡើងជាវីដេអូ ព្រោះការធ្វើបែបនេះ វាអាចអោយ បណ្តាញអ្នកទស្សនាគាត់ងាយនឹងយល់ច្រើនជាងការ សរសេរអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស។


ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.