ណែនាំពី Skin លើកដំបូងរបស់ ស្តេចស្វាក្នុង Vainglory ជាផ្លូវការ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ណែនាំពី Skin លើកដំបូងរបស់ ស្តេចស្វាក្នុង Vainglory ជាផ្លូវការ


វាពិតជាកប់ខ្លាំងណាស់ដែល Vainglory ធ្វើការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងទាន់ហន់បែបនេះ ព្រោះមានមនុស្សជាច្រើន កំពុងតែរង់ចាំ Skin សម្រាប់ Ozo ហើយ ។ Skin នេះមានឈ្មោះថា Wuxia ប្រភេទ Rare Skin ដែលគ្រប់គ្នាពេញនិយមហៅថា Rare Skin នោះអី តោះក្រឡែកមើលរូបភាពក្នុងហ្គេមបន្តិច៖


ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.