យប់មិញ Server Vainglory នៅអាស៊ីបិះនឹងត្រូវបិទ ៥ ម៉ោង - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

យប់មិញ Server Vainglory នៅអាស៊ីបិះនឹងត្រូវបិទ ៥ ម៉ោង


យប់មិញនេះក្រុមការងារ Vainglory បានធ្វើការចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយដែល ត្រៀមបិទ Server Vainglory ទាំងអស់ ដោយចំណាយពេល ៤ ទៅ ៦ ម៉ោង ដើម្បីធ្វើការ ជុសជុល និង ត្រួតពិនិត្យ ក្នុងនោះរួមមានដូចជា CN, SEA, និង EA រីឯប៉ែកអ៊ឺរ៉ុបមានដូចជា EU នៅអាមេរិចគឺ NA និង SA ។

ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំណាងនោះគឺថា Server SEA រួចរាល់មុនគេតែម្តង ដោយចំណាយពេលត្រឹម ១ ម៉ោង ប៉ុណ្ណោះ កុំអី ត្រូវអត់បានលេងទៀតហើយ ដោយយប់មិញនេះ Server នៅអាស៊ីយើង គឺជុសជុល និង ត្រួតពិនិត្យហើយមុនគេ គឺថាមិនមានបញ្ហាអ្វីធំដំឡើយ។ យាប់តែ EU , NA និង SA មិនទាន់រួចរាល់ទេ ស្មានេះ កំពុងតែរង់ចាំនៅឡើយ។

ប្រភព Vainglory Status Twitter 
Powered by Blogger.