ទីបំផុត Ozo នឹងចេញ Skin ក្នុងចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទីបំផុត Ozo នឹងចេញ Skin ក្នុងចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះ


អ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹមរង់ចាំ យូរខែមកហើយនោះ ទាក់ទងនឹងតួអង្គក្នុង Vainglory ដែលមានរហ័សនាម Ozo ត្រៀមបញ្ចេញ Skin សម្រាប់ ចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះហើយ បើយោងទៅតាមបណ្តាញពត៌មានបែកធ្លាយលើ Twitter ថែមទាំងមានរូបភាពខ្លះៗទៀតផង ខាងក្រោមនេះ។


ប្រភព Vainglory Feed 
Powered by Blogger.