ក្រុម OG បញ្ជាក់ថាមិនមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកសម្រាប់ឆ្នាំ 2017 ឡើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ក្រុម OG បញ្ជាក់ថាមិនមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកសម្រាប់ឆ្នាំ 2017 ឡើយ


ភាគច្រើនតាមបណ្តាញ ក្រុម Dota 2 និង ហ្គេមផ្សេងៗ សម្រាប់ ដើមឆ្នាំនេះ ពួគគេបានធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរសមាជិកថ្មីៗរបស់ខ្លួន ស្របពេលនេះ ផងដែរ ក្រឡែកមកមើល ក្រុម Dota 2 បែបលំដាប់មួយ មានឈ្មោះថា OG បានធ្វើការប្រកាស និង សម្រេចថា មិនមានការផ្លាស់ប្តូរ Roster របស់ខ្លួន ដើម្បីដើមឆ្នាំថ្មីនេះឡើយ។

ប្រភព OG

Powered by Blogger.