ទស្សនាវីដេអូ Invoker លេងដោយ Miracle ប៉ះជាមួយ Morphling លេងដោយ Notail - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូ Invoker លេងដោយ Miracle ប៉ះជាមួយ Morphling លេងដោយ Notail


នេះជាវីដេអូមួយដែល Miracle ជួបនឹង Notail គីឡូជើងចាស់ និង ខ្លាំងដូចគ្នាក្នុង Dota 2 គ្រាន់តែ Miracle ក្មេងជាង ដោយ Notail គឺគាត់ចាស់ហើយ ប៉ុន្តែ MMR របស់ Miracle ខ្ពស់ជាងដល់ទៅ 9K រីឯ Notail ត្រឹមតែ 7.5 K ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសពី Notail គឺគាត់ជាជើងឯក Dota 2 មួយរូបដែរ និង មានបទពិសោធន៍ ច្រើន ហើយរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាង Miracle។ ចង់ដឹងថា Invoker របស់ Miracle ប៉ះនឹង Morphling លេងដោយ Notail យ៉ាងណានោះ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖ប្រភព Youtube
Powered by Blogger.