ក្រុម GankStars គំរប់ខួបពីរឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅចុងសប្តាហ៍នេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ក្រុម GankStars គំរប់ខួបពីរឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅចុងសប្តាហ៍នេះ


មកទល់ពេលនេះ ក្រុម GankStars បានសម្រេចការងារក្រុមរបស់ខ្លួន រយៈពេលពីរឆ្នាំហើយ នាំមកនូវជ័យជំនះ និង ភាពបរាជ័យ ក៏ដូចជាការទទួលនូវសមាជិកថ្មី និង ការបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនជាដើម។ នៅចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះ ក្រុម GankStars នឹងប្រារព្ធពិធី គំរប់ខួបពីរឆ្នាំនៃការកើតឡើងក្រុមរបស់ខ្លួនហើយ ដើម្បីអបអរ ក៏ដូចជាការ Giveaway ផងដែរ។

នៅថ្ងៃនេះ GankStars នឹងរៀបចំផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាការកម្សាន្ត Battle Royale ជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន និង ការ Giveaway ផ្សេងៗផងដែរ ជាពិសេសគឺ ICE និង Case ទូរស័ព្ទដៃជាដើម។ យ៉ាងណាមិញ ខ្ញុំក៏សូមអបអរដល់ក្រុម GankStars អោយទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ឆ្នាំ ថ្មី ក្រុមរបស់ខ្លួនផងដែរ។

ប្រភព GankStars
Powered by Blogger.