កម្រិតចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទហ្គេម E-Sports 2017 មាន Vainglory ដែរតា! - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កម្រិតចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទហ្គេម E-Sports 2017 មាន Vainglory ដែរតា!


នេះជាចំណាត់ថ្នាក់ដែលហៅថា Tier ប្រភេទហ្គេមក្នុងចំណោមកីឡាអេឡិចត្រូនិចដែលយើងហៅថា E-Sports នោះក្នុងនោះវាមានចាប់ពី Tier 1 ដល់ Tier 3 ដោយបែងចែកជាថ្នាក់ៗនីមួយៗរបស់វា ទាក់ទងទៅនឹងការទស្សនាក៏ដូចជា ប្រាក់ចំណូល និង ប្រាក់រង្វាន់ការប្រកួតជាដើម។

សម្រាប់កម្រិតខ្ពស់ជាងគេ (Tier 1)
- LOL
- Dota 2
- CS-Go
- Hearthstone

សម្រាប់កម្រិតមធ្យម (Tier 2)
- Heroes of The Storm
- Overwatch
- Smite
- Call of Duty
- Starcraft
- Halo
- World of Tanks

សម្រាប់កម្រិតទាប (Tier 3)
- Rocket League
- Super Smah Bros
- Vainglory
- Cross of Fire
- Point Blank
- FiFA 17

ប្រភព E-Sports Game
Powered by Blogger.