រង្វាន់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រអប់ Chest Vainglory នៅ Version ក្រោយគឺ ១ លាន ICE - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

រង្វាន់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រអប់ Chest Vainglory នៅ Version ក្រោយគឺ ១ លាន ICE


នេះជាប្រអប់ថ្មីមួយទៀតដែលហៅថា Epic Mystery Chest បង្កប់ដោយរង្វាន់ ១ លាន ICE តែម្តង។ លើកនេះ Vainglory បានធ្វើការបំបែបប្រអប់ Mystery Chest ចែកជាពីរ ដោយមួយគឺ Rare និង មួយទៀត គឺ Epic ក្រឡែកទៅមើល Rare វាមានតម្លៃត្រឹមតែ 199 ICE ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់ Epic វិញមានតម្លៃប្រមាណជា 999 ICE។


តាមរយៈប្រអប់ Epic នេះវាមានបង្កប់ដោយ ១ លាន Opals និង ១ លាន ICE អមដោយ Hero និង Skin ចំនួនមួយ យ៉ាងហោចណាស់អ្នកនឹងទទួលបាន Epic Skin ដែរ ដែលពីមុនហៅថា Tier II គឺអន់បំផុតក្នុងប្រអប់ នេះ។ តាមរយៈប្រអប់នេះ នឹងដំណើរការទៅចាប់ពី Version 2.1 តែម្តង ដោយត្រៀម Update ឆាប់ៗខាងមុខនេះ មុនចូលឆ្នាំចិន។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.