កាលវិភាគសម្រាប់ការប្រកួត ១២៨ ក្រុមនៅកម្ពុជា - ជើងខ្លាំង ៣២ ក្រុមចុងក្រោយ - ជុំទីពីរ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវិភាគសម្រាប់ការប្រកួត ១២៨ ក្រុមនៅកម្ពុជា - ជើងខ្លាំង ៣២ ក្រុមចុងក្រោយ - ជុំទីពីរBracket ធំជើងឯកប្រាំបីក្រុមចុងក្រោយ (A+B+C+D)

ជុំទីពីរ 16 - ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 10/1/2017 បញ្ចប់ថ្ងៃទី 16/1/2017

10/01/2017 (Best of 3)
UnAKnown PlayerZ Vs Sachka X  9:00 PM
- OptimisticZ Vs DIVINE HEAV3N  10:00 PM
Why so SERIOUS Vs BlueX  11: 00 PM

12/01/2017 (Best of 3)
- Team Trey Khor Vs XxKhmerHunterxX  9:00 PM
- Moon Goddess Vs Team Never Scare 10:00 PM


14/01/2017 (Best of 3)
- Block Vs AquaatiX 9:00 PM 
- TeamTHE Vs Silver 10:00 PM
- Zeus Mythical Vs TripleKillX  11:00 PM


ចូលក្រុម Line ដើម្បីសាកសួពត៌មាន៖ ចុចទីនេះ
ច្បាប់ការប្រកួត៖ ចុចទីនេះ
តំណរ Bracket បន្តផ្ទាល់ពិន្ទុ៖ ចុចទីនេះ
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ ចុចទីនេះ 

ប្រភព NoobieGMK

Powered by Blogger.