ម៉ូដហ្គេមថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពី Battle Royale អ្នកនឹងកាន់តែរីករាយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ម៉ូដហ្គេមថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពី Battle Royale អ្នកនឹងកាន់តែរីករាយ


យោងទៅតាមពត៌មានបែកធ្លាយ ក្នុងកំណែ Update Vainglory ក្រោយនេះ នឹងមានម៉ូដហ្គេមថ្មីមួយទៀត មានឈ្មោះថា Blitz Mode ដែលតម្រូវអោយលោកអ្នកស្វែងរកពិន្ទុសម្រាប់ឈ្នះហ្គេម និង ចាកចេញ។ ខាងក្រោមនេះជាការបង្ហាញត្រួសៗ


  • ស្វែងរក 15 ពិន្ទុះដើម្បីឈ្នះហ្គេម 
  • សម្លាប់មនុស្សម្នាក់បាន ១ ពិន្ទុះ 
  • បំផ្លាញ Turret , Gold Mine , Crystal Miner បានបីពិន្ទុះ 
  • ក្នុងរយៈពេល ៥ នាទី ក្រុមណាដែលបានពិន្ទុះខ្ពស់ជាងគេនឹងឈ្នះ 
  • Gold ចាប់ផ្តើមពី 6000​ និង Level Hero 9 ឡើងទៅ 
តាមពិតទៅវានៅមានការបង្ហាញជាច្រើន ទៀត ប៉ុន្តែដោយសារតែនេះ ត្រឹមពត៌មានបែកធ្លាយប៉ុណ្ណោះ ចឹងសឹមវាចេញមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញ ពីម៉ូដថ្មីនេះ អោយបានក្បោះក្បាយ និង ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់តែម្តង ។
ប្រភព Vainglory Feed
Powered by Blogger.