បន្តិចទៀតអ្នកអាចដឹងគ្រប់យ៉ាងពីការប្រកួតចាស់ៗក្នុងគណនី Vainglory របស់អ្នក - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

បន្តិចទៀតអ្នកអាចដឹងគ្រប់យ៉ាងពីការប្រកួតចាស់ៗក្នុងគណនី Vainglory របស់អ្នក


កាលពីមុនប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការមើល ការប្រកួតចាស់ៗរបស់ខ្លួនឯងអ្នក ត្រូវតែធ្វើការ​ថតវាទុក ឬ មួយក៏ធ្វើការ ជំនួយពីវេបសាយផ្សេងៗដូចជា Fameglory និង VGMiner ជាដើម ដើម្បីកត់ចំណាំ ប៉ុន្តែសម្រាប់ដើមឆ្នាំ 2017 ខាងមុខនេះ Vainglory បានប្រកាសកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ Developer មួយទៀត បើកកូដ API អោយ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ដែលមានបំណងចង់សហការ ធ្វើការ បង្ហាញពីគណនី Vainglory របស់អ្នកគ្រប់គ្នា ទាក់ទងនឹងការប្រកួតចាស់ៗដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្តង។

ក្នុងការបង្ហាញនោះមានដូចជា Reply Match លក្ខណៈបង្ហាញនូវវីដេអូ និង រូបភាព អមដោយតួអង្គ និងការសម្លាប់ ស្លាប់ ជួយ iTems និង ឈ្មោះ អ្នកដែលលេងជាមួយអ្នកផងដែរ ដូចជារូបភាពខាងលើអញ្ចឹង ប៉ុន្តែរូបភាពខាងលើនេះជា VGMiner ទេ លុះត្រាតែអង្គុយ កត់ទុកខ្លួនឯង។

ដូចខ្ញុំបានបញ្ចាក់ចឹង ចាប់ពីដើមឆ្នាំ ២០១៧ ទៅប្រសិនបើការសហការរបស់ក្រុមការងារ Developer Vainglory ទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះយើងនឹងទទួលបាន នូវការបង្ហាញពី ការប្រកួតចាស់ៗរបស់ខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយតែម្តង បាទ វានឹងមានលក្ខណៈស្រដៀង Dota 2 ដែរ ដូច្នេះហើយវាអាចនឹងមាន Leaderboard មួយទៀតអាចមានសម្ថភាពបង្ហាញនូវ អ្នកលេងមានទឹកដៃខ្ពស់ជាងគេក្នុង Server ផ្សេងៗ។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.