ទស្សនាវីដេអូឡើងវិញនៃការប្រកួត Vainglory ជុំវិញពិភពលោក នៅទីនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូឡើងវិញនៃការប្រកួត Vainglory ជុំវិញពិភពលោក នៅទីនេះ


យ៉ាងណាមិញការប្រកួត Vainglory ជុំវិញពិភពលោក សម្រាប់ថ្ងៃទីមួយជុំជម្រុះ បានបញ្ចប់ទៅហើយ ដោយក្រុមដែលទទួលបានពិន្ទុ សូន្យត្រូវបានចាកចេញពីកម្មវិធី លោកអ្នកអាចទស្សនា វីដេអូឡើងវិញបាន នៅលើបណ្តាញ Twitch របស់ Vainglory។ ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូឡើងវិញ៖ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.