មានអ្វីពិសេសពី Vainglory នៅថ្ងៃស្អែកនេះ? - Noobie GMK

Header Ads



ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

មានអ្វីពិសេសពី Vainglory នៅថ្ងៃស្អែកនេះ?


នៅថ្ងៃស្អែក នេះ Vainglory នឹងរៀបចំនូវព្រឹត្តិការណ៍លក់បញ្ចុះតម្លៃ អមដោយការបង្ហាញជូននូវរបស់របរផ្សេងៗ ទៀត តាមមើលទៅ Joule ក៏អាចនឹងបង្ហាញខ្លួនដែរ xD យ៉ាងពិសេសហៅថាព្រឹត្តិការណ៍លក់ ដើម្បីជាកិច្ចអបអរ ក្នុងកំណែ Update Vainglory 2.0 ដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដូច្នេះហើយសម្រាប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាអាចនឹងឈានដល់ថ្ងៃតី ២២។ ខាងក្រោមនេះគឺជា​ វីដេអូពី Vainglory ដែលបានបញ្ចាក់ប្រាប់៖



ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.