នេះជាឈ្មោះសមាជិកសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ ដែលចូលរួមការប្រកួត Vainglory ជុំវិញពិភពលោក - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាឈ្មោះសមាជិកសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ ដែលចូលរួមការប្រកួត Vainglory ជុំវិញពិភពលោក


ការប្រកួត Vainglory ដ៏ធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងចាប់ផ្តើមនៅយប់នេះហើយ សម្រាប់ម៉ោង ១ យប់ឈានចូលថ្ងៃសោរិ៍តែម្តងបាទ អមដោយ ការចូលរួមពីក្រុមជុំវិញពិភពលោកចំនួន ១២ ក្រុម ក្នុងនោះមាន Team Secret, ViviaNNE, Phoenix Armada, GankStars Cerberus, Team Solomid, Hack, Team Snow Avalanche, Gankstars Sirius, Infamous Legion, Hammers Velocity, Red Cadids, Hunters។​​ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពបង្ហាញពី សមាជិកដែលចូលរួមសម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ៖
ប្រភព Vainglory

Powered by Blogger.