កម្មវិធីជួបជុំអ្នកលេង Vainglory សម្រាប់រដូវកាល Winter នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កម្មវិធីជួបជុំអ្នកលេង Vainglory សម្រាប់រដូវកាល Winter នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ


យ៉ាងណាមិញ កាលពី រដូវកាលមុន គឺជាកម្មវិធីជួបជុំអ្នកលេង Vainglory ដែលមានរហ័សនាមថា Halcyongathering 1.0 សម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះគឺជាលើកទីពីរ ដែលត្រៀមមកដល់ឆាប់ៗនេះ ក្នុង បណ្តាប្រទេសមួយចំនួននៃ អាស៊ីរបស់យើងដែល ក្នុងនោះរួមមាន ឥណ្ឌូនេស៊ី , វៀតណាម, ថៃ, សិង្ហបុរី ដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ហាក់បីដូចជាមិនមានការបញ្ចាក់ប្រាប់ថា នឹងប្រារព្ធឡើងឡើយ។

ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់រដូវកាលមុន ក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ ដោយមានការរៀបចំពី Brave ផ្ទាល់ជា អ្នកគ្រប់គ្រង Vainglory ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់រដូវកាលនេះមិនទាន់ច្បាស់ឡើយ ហើយក៏មិនអាចសនិដ្ឋានបានថា មិនមានដែរ ព្រោះ ពេលវេលាមិនទាន់មកដល់ ចឹងចាំអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាសិន។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.