រាល់ការចាប់ផ្តើមរដូវកាលថ្មី Vainglory មិនមានការទម្លាក់ Rank របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

រាល់ការចាប់ផ្តើមរដូវកាលថ្មី Vainglory មិនមានការទម្លាក់ Rank របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយ


ដោយសារតែចម្ងល់នេះ មានប្រិយមិត្តជាច្រើន សួរមកខ្ញុំជារឿយៗ រាល់ពេលឈានចូលដល់រដូវកាលថ្មី តាមពិតទៅ Vainglory បញ្ឈប់ដំណើរការ ទម្លាក់ Rank ដល់អ្នកលេងជាយូរមកហើយ និង ជារៀងរហូតតែម្តង ប៉ុន្តែមានមុខងារ សម្រាប់ទម្លាក់ Rank ប្រសិនបើអ្នកខានលេង បី ទៅ បួនថ្ងៃជាដើម។

ចំពោះ មុខងារកំណត់ Skill Tier របស់លោកអ្នកនឹងមានការ Update ឆាប់ៗនេះផងដែរ ដូចមានការបញ្ចាក់ពី Vainglory អញ្ចឹងក្រៅពីការ បញ្ឈប់នូវមុខងារចាប់ផ្តើម Skill Tier ជាថ្មី គឺគេកំពុងតែព្យាយាមរកនឹកវិធីក្នុងការ តម្លើង Skill Tier បន្ថែមទៀតអោយកាន់តែខ្ពស់ទៅៗ ផងដែរ។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.