វីដេអូដំណើរទៅកាន់ការប្រកួត Vainglory ពិភពលោកពីក្រុម Phoenix Armada - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូដំណើរទៅកាន់ការប្រកួត Vainglory ពិភពលោកពីក្រុម Phoenix Armada


នេះជាវីដេអូមួយដែលត្រូវបានថត និង ផលិតឡើងពីអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុម Phoenix Armada ក្នុងការបង្ហាញអោយឃើញពីក្រុម Phoenix Armada បានធ្វើអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ ការប្រកួត Vainglory ពិភពលោក និង ក្រោយពេលបញ្ចប់ការប្រកួត ដ៏ធំនេះផងដែរ ដើម្បីអោយដឹងកាន់តែច្បាស់ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖


ប្រភព Phoenix

Powered by Blogger.