វីដេអូ Troll កំណែ Update Dota 2 7.00 ពីកញ្ញា Panda - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូ Troll កំណែ Update Dota 2 7.00 ពីកញ្ញា Panda


ក្រោយពេលដែល កំណែ Update Dota 2 ថ្មីចេញមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថា មានមនុស្សជាច្រើន កំពុងតែមិនពេញចិត្តព្រោះវាមានការផ្លាស់ប្តូរប្លែកខ្លាំង អមដោយការបង្ហាញ មិនប្រក្រតីខុសពីមុនច្រើន និង ស្មុគស្មាញច្រើនផងដែរ ដូចជាកន្លែងពិនិត្យ Hero និង iTems រួមទាំង Map ទៀតផងនោះ។ ក្រឡែកមកទស្សនាវីដេអូ ពីកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលជា Player Dota 2 វិញម្តង ទាក់ទងនឹងវីដេអូនេះ ផងដែរ នាងបានផលិតនូវវីដេអូ Troll ពី Map ថ្មី និង តួអង្គថ្មីផងដែរ ចង់ដឹងថា ពិសេសបែបណាទស្សនាដូចតទៅ៖ប្រភព Facebook Pinda
Powered by Blogger.