ជើងឯកដែលទទួលបាន Tier 10 Gold មុនគេលើពិភពលោក សម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្រុម Secret - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ជើងឯកដែលទទួលបាន Tier 10 Gold មុនគេលើពិភពលោក សម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្រុម Secret


Palmatoror ដែលជាដៃ Jungler ប្រចាំក្រុម Secret និង ជាកីឡាករ Vainglory ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលទទួលបាន Tier 10 Gold មុនគេបង្អស់លើពិភពលោក បានសម្រេចចិត្តបង្ហោះនូវ Status មួយ លើបណ្តាញ Twitter ដែលបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ ជាមួយនឹង ក្រុម Secret ផងដែរ។


ក្នុងនោះគាត់បានបង្ហាញអោយឃើញថា បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យជាមួយក្រុម Secret ប្រមាណជា ១ ឆ្នាំកន្លងមក គាត់បានសម្រេចចិត្តចាកចេញហើយ ដើម្បីរង់ចាំនូវឪកាស ក្នុងការចូលរួមក្រុមថ្មីផ្សេងទៀត ដែលកំពុងតែ ចាំទាញយកគាត់ដូចគ្នាផងដែរ នេះសរបញ្ចាក់អោយឃើញថា ក្រុម Secret គ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់គាត់អោយនៅទៀតឡើយ។

ប្រភព Palmatoro Twitter
Powered by Blogger.