ទស្សនាវីដេអូឡើងវិញរវាង Team Solomid និង Infamous Legion - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូឡើងវិញរវាង Team Solomid និង Infamous Legion


ថ្ងៃទីពីរ ជាថ្ងៃដែលតឹងតែងបំផុតសម្រាប់ ការប្រកួត Vainglory ជុំវិញពិភពលោក ដែលមានក្រុមខ្លាំងៗ ជម្រុះមកសល់ ដោយទម្លាក់សម្រាប់ក្រុមដែលមិនបានពិន្ទុសោះនៅថ្ងៃទីមួយដើម្បីឈានដល់វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័តផងដែរ។ តោះទស្សនាការប្រកួតរបស់ ក្រុម Solomin និង Infamous Legion ខាងក្រោមនេះ៖ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.