តោះក្រឡែកមើល ក្រុម Solomid តើនឹងដាក់នរណាខ្លះសម្រាប់ការប្រកួត Vainglory ខាងមុខនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

តោះក្រឡែកមើល ក្រុម Solomid តើនឹងដាក់នរណាខ្លះសម្រាប់ការប្រកួត Vainglory ខាងមុខនេះ


ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយថា ក្រុម Solomid គឺជាក្រុមមួយខ្លាំង លើពិភពលោក ហើយធ្លាប់ប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Secret កន្លងមកផងដែរ ម្តងនេះគឺអាចនឹងជួបគ្នាទៀតហើយ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងណាស់មែនទេថា ក្រុម Solomid ដាក់នរណាខ្លះ ដើម្បីត្រៀមការប្រកួតខាងមុខនេះ៖

FLASHX ឈ្មោះពិតហៅថា Michael Valore ជាប្រធានក្រុម និង ជនជាតិអាមរិចផងដែរ គេលេងមុខងារដំណែង Roam ហើយចូលចិត្តតួអង្គ Ardan។

BESTCHUCKNA ឈ្មោះពិតហៅថា Rau Montano-Chaidez ជនជាតិអាមេរិច គេលេងមុខងារ ដំណែង Lane និង ចូលចិត្តតួអអ្គ Adagio។

VONC ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយ គេមានឈ្មោះពិតហៅថា Lechaun Jiao ជនជាតិចិន តែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិច លេងដំណែង Jungle។

បើនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ក្រុមនេះវិញធ្លាប់ទទួលបានជ័យជំនះលេខមួយ ការប្រកួត Vainglory Invitational Premier League VIPL រដូវកាលទីពីរ និង ធ្លាប់បានដាក់បញ្ចូល Cullthemeek ផងដែរ តែត្រូវបាន Team Phoenix ទិញយកទៅបាត់។

ប្រភព Vainglory 
Powered by Blogger.