ម៉ែអើយ គ្រាន់តែមួយ Skill របស់ Alpha សោះស៊ីបានបីភ្លាមៗ ទាំងឈាមនៅឡើងពេញទាំងអស់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ម៉ែអើយ គ្រាន់តែមួយ Skill របស់ Alpha សោះស៊ីបានបីភ្លាមៗ ទាំងឈាមនៅឡើងពេញទាំងអស់


នេះជាវីដេអូរបស់ Alpha ដែលដាក់ សិល្បិ៍ Ultimate ទាំងឈាមសត្រូវនៅពេញទាំងបី ហើយសម្លាប់បានទាំងបីភ្លាមៗតែម្តង ក្នុងនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថា Alpha លេងសុទ្ធតែ Crystal Power គ្រាន់តែផ្ទុះត្រូវបានដល់ទៅ 1500 ទៅ 1600 ជាងឯណោះសម្រាប់ឈាម នៃអំណាច Crystal Power តោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖


ប្រភព Youtube
Powered by Blogger.