ទីតាំង Rune ក្នុង Dota 2 ថ្មីចាប់ពី 7.00 ទៅមិនមែននៅកណ្តាលទន្លេទៀតទេ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទីតាំង Rune ក្នុង Dota 2 ថ្មីចាប់ពី 7.00 ទៅមិនមែននៅកណ្តាលទន្លេទៀតទេ


ចាប់ពីកំណែ Update Dota 2 7.00 ទៅ Rune លែងដុះ និង បង្ហាញខ្លួននៅកណ្តាលទន្លេទៀតហើយ វាថែមទាំងមានមុខងារខុសៗគ្នាផងដែរ ដោយ បែងចែកជាពីរគឺ Rune Powerup មានដូចជា Haste, Double Damage, ect និង ទីពីរគឺ Bounty Runes ជាដើម។

សម្រាប់ Bounty Runes វានឹងមិនបង្ហាញខ្លួននៅកណ្តាលទន្លេទៀតឡើយ ប៉ុន្តែវានឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងព្រៃម្នាក់ម្ខាងតែម្តង រីឯ Powerup Rune វិញវានឹងបង្ហាញខ្លួននៅទីតាំង ទន្លេ ម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែមិនមែនការចាប់ផ្តើមហ្គេមដូចពីមុនទៀតឡើយ។ ទស្សនាវីដេអូបន្ថែម៖


ប្រភព Dota 2


Powered by Blogger.