វីដេអូបង្ហាញពីការលេងតួអង្គផ្សេងៗ របស់ Players លំដាប់កំពូល ដែលទទួលបាន Triple Kills - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូបង្ហាញពីការលេងតួអង្គផ្សេងៗ របស់ Players លំដាប់កំពូល ដែលទទួលបាន Triple Kills


នេះជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការសម្លាប់សត្រូវទទួលបាន Triple Kills តាមរយៈ Gameplay របស់ កីឡាករល្បីៗដែលមានទឹកដៃខ្ពស់ជាច្រើនផងដែរ ត្រូវបានយកមកកាត់តចូលគ្នាដោយ ម្ចាស់ Channel Jinko ក្នុងនោះផងដែរ យើងសង្កេតឃើញថា មានតួអង្គជាច្រើនដែលអស្ចារ្យ និង មានលទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់មួយទល់នឹងបី ទៀតផង តោះចង់ដឹងថា វីដេអូនោះ មានលក្ខណៈបែបណាទស្សនាដូចតទៅ៖


ប្រភព Jinko Youtube

Powered by Blogger.