ញាក់សាច់ជាមួយវីដេអូ ឈុតកាត់ៗខ្លីៗរបស់ក្រុម Phoenix Armada អំឡុងពេលប្រកួត - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ញាក់សាច់ជាមួយវីដេអូ ឈុតកាត់ៗខ្លីៗរបស់ក្រុម Phoenix Armada អំឡុងពេលប្រកួត


នេះជាវីដេអូងរបស់ក្រុម Phoenix Armada ឈុតខ្លីៗ កាត់ៗ ដែលគួរអោយទាក់ទាញ ខណៈពេលប៉ះជាមួយក្រុមខ្លាំងៗមួយចំនួន ក្នុងការប្រកួត Vainglory ជុំវិញពិភពលោក ទស្សនាម្តងហើយ គួរអោយចង់ទស្សនាម្តងទៀត វាពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងតិចនិកក្នុងការលេង Combo គ្នាផងដែរ ដើម្បីអោយកាន់តែជ្រាបទស្សនាដូចតទៅ៖


ប្រភព Vainglory World

Powered by Blogger.