ភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ iTems មួយចំនួនក្នុងកំណែទម្រង់ Vainglory 2.0 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ iTems មួយចំនួនក្នុងកំណែទម្រង់ Vainglory 2.0


ក្រៅពីការផ្លាស់ប្តូរ ពីតួអង្គមួយចំនួនក្នុង Vainglory នៅមានអាវុធដែលយើងហៅថា iTems មួយចំនួនក៏ផ្លាស់ប្តូរផងដែរ សម្រាប់កំណែទម្រង់ 2.0 ថ្មីនេះ ព្រោះវាធំមែនទែនចឹងហើយមិនត្រឹមតែមាន Hero ថ្មី និង ITems ថ្មីនោះទេ សូម្បីតែ iTems និង Hero ក៏ផ្លាស់ប្តូរដែរ។ ចង់ដឹងថា iTems ណាខ្លះដែលផ្លាស់ប្តូរ តាមដានជាមួយខ្ញុំ៖

Crucible 

ខណៈពេលដែល Fountain of Renewal បានផ្លាស់ប្តូរទៅ ១២ ម៉ែត្រផងនោះដូច្នេះហើយ Crucible វានឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ បង្កើនចម្ងាយចុចអោយដល់មិត្តរូមក្រុមដោយពីមុនគឺ ១០ ម៉ែត្រ ប៉ុន្តែពេលនេះគឺ បានដល់ទៅ ១២ ម៉ែត្រឯណោះ។

Breaking Point

សម្រាប់ Base Weapon Damage របស់វាពីត្រូវការក្នុងមួយ Stack ផ្លាស់ប្តូរពី 125 ទៅ 140 Damage ដូច្នេះហើយអាចនឹងមានផលវិបាកសម្រាប់អ្នកមាន Damage ខ្សោយចង់លេង Breaking Point អូសយក Stacks នីមួយៗ។

Broken Myth 

វានឹងផ្លាស់ប្តូរពី 5 Stacks នៃ 7 ភាគរយទៅ 9 Stacks នៃ ៤% វិញ ចឹងហើយវាកាន់តែធ្វើអោយពពួក Hero Meges ងាយស្រួលក្នុងការ បញ្ចេញ Stacks របស់គេផងដែរ។

Halcyon Potion 

សម្រាប់ចុចឈាមពេលនេះ វាលែងមានលក់នៅផ្សារកណ្តាលហៅថា Jungle Shop ទៀតហើយ ប៉ុន្តែវានឹងផ្លាស់ប្តូរ Stacks ពេញពីប្រាំ សល់ត្រឹម ៣ តាមខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។

ចំពោះចុងក្រោយនោះគឺតម្លៃលក់ iTems ដូចជា Minion's Foot, Bonesaw, Tornado Trigger និង Shatterglass រួមទាំង Crucible រាល់ការលក់អោយទៅម្ចាស់ហាងវិញ ទទួលបានតម្លៃ ត្រឹមពាក់កណ្តាលត្រឡប់មកវិញប៉ុណ្ណោះ។

ប្រភព Vainglory

Powered by Blogger.