នេះជា Hero ដែលដាក់ចូលថ្មី និង ដកចេញក្នុងមុខងារ Captain Mode - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជា Hero ដែលដាក់ចូលថ្មី និង ដកចេញក្នុងមុខងារ Captain Mode


Underloard រួមទាំង ARC Warden ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុង មុខងារ Captain Mode នៃ Dota 2 ហើយ ជាមួយគ្នាផងនោះក៏មានការដកចេញនូវ Hero មួយចំនួនបន្ថែមទៀតដូចជា Necrophos, Techies, Lycan និង Treant ផងដែរ។

នេះជាដំណឹងមួយសម្រាប់អ្នកលេង Dota 2 Rank លើ Captain Mode ផងដែរ ដើម្បីអោយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានដំណឹងនឹងរៀបចំក្បួនសម្រាប់ក្រុម ឬ ការលេង Captain Mode សារជាថ្មី។ ប្រសិនបើមានពត៌មានអ្វីបន្ថែមខ្ញុំនឹងជម្រាបពេលក្រោយទៀត។

ប្រភព Dota 2
Powered by Blogger.