វីដេអូការប្រកួតឡើងវិញរវាង GankStars Sirius vs Hack - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូការប្រកួតឡើងវិញរវាង GankStars Sirius vs Hack


បាទនេះជាវីដេអូការប្រកួតឡើងវិញក្នុងជុំជម្រុះឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័តរវាងក្រុម ជើងខ្លាំងទាំងពីរដោយ GankStars Sirius ប៉ះជាមួយនឹង Hack តែម្តង ចង់ដឹងថា ទិដ្ឋភាពក្រុមទាំងពីរនេះមានសមត្ថភាពបែបណា ស្តាយបែបណានោះទស្សនាដូចតទៅ៖ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.