ច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ FBI ពេលនេះគឺមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ​ Hack ចូលឆែកឆេរកុំព្យូទ័រណាម្នាក់ជុំវិញពិភពលោក - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ FBI ពេលនេះគឺមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ​ Hack ចូលឆែកឆេរកុំព្យូទ័រណាម្នាក់ជុំវិញពិភពលោក


ជាលទ្ធផលជោគជ័យដែល FBI ទទួលបានការសម្រេចពីតុលាការ ក្នុងការកែប្រែ មាត្រាទី ៤១ ដើម្បីធ្វើការ Hack ចូលឆែកឆេរកុំព្យូទ័រនរណាម្នាក់ជុំវិញពិភពលោកដោយគ្រាន់តែ ទទួលបានដីកាពីចៅក្រម ណាមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិចប៉ុណ្ណោះ នេះសរបញ្ចាក់អោយឃើញថា FBI បានធ្វើការពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយ។

ការស្នើេរសុំដើម្បីកែប្រែមាត្រានេះ ត្រូវបានដាក់ពាក្យប្រមាណជាមួយខែប៉ុណ្ណោះ កាលពីដើមខែវិច្ឆិកា ហើយវាត្រូវបានសម្រេចទាំងស្រុងក្នុង ដើមខែធ្នូ ថ្ងៃទីមួយនេះតទៅ។ ចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅប្រសិនបើ ជនណាម្នាក់លើបណ្តាញ អ៊ីនធើណែតមានការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផ្សេងៗ ចៅក្រមមានសិទ្ធក្នុងការ សម្រេច ចេញជាដីការ ដើម្បីអោយ FBI ធ្វើការ Hack ចូលឆែកឆរកុំព្យូទ័រភ្លាមៗតែម្តង។

ប្រភព fossbytes
Powered by Blogger.