កញ្ចប់ Fall Treasure IV ចេញជាផ្លូវការហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កញ្ចប់ Fall Treasure IV ចេញជាផ្លូវការហើយ


បន្ទាប់ពីការបញ្ចេញ កញ្ចប់ Fall Treasure ទីមួយ និង ទីពីរ ហើយទីបីកន្លងផុតទៅ ខណៈពេលនេះ កញ្ចប់ Fall Treasure ទីបួនបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការក្នុង Dota 2 ហើយ អមដោយ វីដេអូរួចជាស្រេចពី Wykrhm Reddy ផងដែរ តោះទស្សនា Set នីមួយៗ ក្នុង កញ្ចប់ Treasure ទាំងអស់គ្នាប្រភព Dota 2, Whk
Powered by Blogger.