វីដេអូ Druid លេង Rank - Lyra WP បំបាក់ Glaive - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូ Druid លេង Rank - Lyra WP បំបាក់ Glaive


នេះជាវីដេអូថ្មីៗដែល Druid ទើបនឹងលេង Rank Match Live អម្បិញនេះលើ​ Mobcrush របស់ខ្លួន ឃើញថា គេបានជ្រើសយក Lyra មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ថែមទាំងលេង WP ហើយវៃជាមួយ Glaive ទៀតផង បើមើលទៅវាឈឺមែនទែន ហើយងាយស្រួលក្នុងការ ឈ្លានពានផងដែរ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញ វាជាគណនីផ្សេងទៀត មិនមែនគណនីផ្លូវការ Druid ឡើយ គ្រាន់តែ Druid អ្នកលេងអាចនឹងជា គណនី តូចរបស់គេ ប៉ុន្តែ Tier ក៏មិនទាបដែរ តោះទស្សនាដូចតទៅ៖


ប្រភព Druid Mobcrush 
Powered by Blogger.