បួនក្រុម ក្នុងការប្រកួត Dota 2 The Boston Major ប្រចាំ ២០១៦ ដែលឡើងទៅកាន់ពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

បួនក្រុម ក្នុងការប្រកួត Dota 2 The Boston Major ប្រចាំ ២០១៦ ដែលឡើងទៅកាន់ពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត


អីយ៉ារកឃើញជើងខ្លាំង បួនក្រុមចុងក្រោយ ក្នុងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័តនៃការប្រកួត Dota 2 The Boston Major សម្រាប់ចុងឆ្នាំ ២០១៦ ហើយតា ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ ៣ លានដុល្លារតែម្តង ក្នុងនោះគឺមាន ៖

- Evil Geniuses
- OG
- Gigital Chaos
- Ad Finem

ក្រុមទាំងបួននេះនឹងត្រូវប្រកួតគ្នានៅពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័តសម្រាប់យប់នេះតែម្តង ដោយធ្វើការ ដណ្តើមគ្នា ឡើងទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត តាមរយៈ EG ត្រូវប៉ះជាមួយនឹង DC រីឯ OG ប៉ះជាមួយនឹង Ad Finem ក្រុមដែលចាញ់នឹងត្រូវប្រកួតគ្នាដើម្បីដណ្តើមដំណែង លេខបី និង លេខបួនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ។

ប្រភព Dota 2

Powered by Blogger.