ត្រួសៗពីការប្រកួត Dota 2 ដ៏ធំនៅថ្ងៃស្អែកនេះ The boston Major - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ត្រួសៗពីការប្រកួត Dota 2 ដ៏ធំនៅថ្ងៃស្អែកនេះ The boston Major


ថ្ងៃស្អែកនេះ The Boston Major នឹងចាប់ផ្តើមហើយ ដែលចូលរួមដោយក្រុមល្បីៗចំនួន ១៦ ក្រុមក្នុងការដណ្តើមយកប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណជា ៣ លានដុល្លារ សហរដ្ឋអាមេរិច។ ដំណែងលេខមួយកឺ ១ លានដុល្លារ, លេខពីរគឺ ៥០ ម៉ឺនដុល្លារ, លេខបី និង លេខបួន គឺ ២៥ ម៉ឺនដុល្លារ, លេខប្រាំដល់លេខប្រាំបីគឺ ១២ ម៉ឺន ប្រាំពាន់ដុល្លារ រីឯលេខ ៩ ដល់លេខ ១៦ គឺ ៦ ម៉ឺន ២ ពាន់ដុល្លារ។

ការប្រកួតនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅឯ មហោស្រប Wang នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិចឯណោះ អមដោយក្រុមល្បីៗចំនួន ១៦ ក្នុងនោះមានដូចជា៖ Wings Gaming, DIGITAL CHAOS, EVIL GENIUSES, NEWBEE, EHOME, LGD, OG, MVP Phoenix, TEAM NP,  LGD.FOREVER YOUNG, AD FINEM, TEAM FACELESS, COMPLEXITY GAMING, IG VITALITY, VIRTUS.PRO, WARRIORSGAMING។


តាមដានកាលវិភាគការប្រកួត៖ ចុចទីនេះ

ប្រភព The Boston Major

Powered by Blogger.