នេះជាបួនក្រុមម្សិលមិញដែលបានឡើងផុតជុំ ១៦ ក្រុមចុងក្រោយក្នុងការប្រកួត The Boston Major 2016 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាបួនក្រុមម្សិលមិញដែលបានឡើងផុតជុំ ១៦ ក្រុមចុងក្រោយក្នុងការប្រកួត The Boston Major 2016


ការប្រកួត The Boston Major 2016 បើកដំណើរការជាផ្លូវការហើយ ក្នុងជុំ ១៦ ក្រុមខ្លាំងៗចុងក្រោយតែម្តង កាលពីម៉ោង ១០ យប់ម្សិលមិញនេះ ដែលមានប្រមាណជា បួនគូរ និង លេងក្នុងទម្រង់ Best of 3 រីឯខាងក្រោមនេះជាពិន្ទុះក្រុមដែលបានឡើងទៅខាងលើ៖

- Virtus.pro Vs IG Vitality 2:0
- Evil Geniuses Vs Wings Gaming 2:0
- CompLexity Vs WG.Unity 0:2
- OG Vs MVP Phoenix 2:0


នៅឡើយប្រមាណជា ៤ គូរបន្តទៀត ដែលមិនទាន់បានប្រកួត អាចនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃនេះ បន្តទៀត ពេលវេលាប្រមាណជា ម៉ោង ១០ យប់ដដែល ដើម្បីជម្រុះឡើងទៅជុំទីពីរ និង ឡើងទៅ វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័តបន្ទាប់ទៀតតែម្តង។

ប្រភព The Boston Major
Powered by Blogger.