ប្រសិនបើអ្នកបានទស្សនាពីវីដេអូ Afterburn របស់សមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុម Phoenix នេះទើបដឹងថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ប្រសិនបើអ្នកបានទស្សនាពីវីដេអូ Afterburn របស់សមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុម Phoenix នេះទើបដឹងថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា


នេះគឺជាវីដេអូរបស់សមាជិកម្នាក់ក្នុង ក្រុម Phoenix Armada ដែលលេងម្សិលមិញក្នុងការប្រកួតប្រយុទ្ធជាមួយក្រុម Hunters ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត!​ក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺបង្ហាញពី Afterburn ដ៏អស្ចារ្យបំផុត៖ប្រភព Phoenix
Powered by Blogger.