មួយទៀតហើយ បើកម្តង 70 ប្រអប់ Chest ដើម្បីស្វែងរក ១ លាន Opals - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

មួយទៀតហើយ បើកម្តង 70 ប្រអប់ Chest ដើម្បីស្វែងរក ១ លាន Opals


បាទយើងសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពី Rumbly បើកប្រអប់ Chest 50 ក្នុងនោះ Cyeye ក៏បើក 50 ប្រអប់ដែរ ហើយអ្វីដែលពួកគាត់ទទួលបាននោះ មិនអាច ១ លាន Opals ឡើយ នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារ Shatter Vain បានធ្វើការ បើកប្រអប់ Chest ដល់ទៅ 70 ដើម្បីស្វែងរក ១ លាន Opals តោះចង់ដឹងថា តើគាត់អាចជោគជ័យដែរឬទេ? ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម


ប្រភព Shatter Vain

Powered by Blogger.