តោះមកមើលទឹកមុខ Youtuber ពេលដែលលេងហ្គេមព្រឺព្រួច Hide And Shriek - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

តោះមកមើលទឹកមុខ Youtuber ពេលដែលលេងហ្គេមព្រឺព្រួច Hide And Shriek


បាទ Hide And Shriek គឺជាហ្គេមដែលចេញមកសម្រាប់លេងបុណ្យ Halloween នោះអី ប៉ុន្តែក្រោយពេល Halloween ក៏អាចលេងបានដូចគ្នាវាជាប្រភេទហ្គេមបិទពួនជាមួយខ្មោចដែលប្រភេទ Horror យ៉ាងព្រឺព្រួចបំផុត ហើយនៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នា មកមើលទឺកមុខ Youtuber ដែលលេងហ្គេមនេះម្តង ចង់ដឹងថា អារម្មណ៍ពួកគេយ៉ាងមិចដែរពេលលេងហ្គេមនេះ ទស្សនាដូចតទៅ៖


ប្រភព Youtube
Powered by Blogger.