ចាប់ពី Version ក្រោយទៅអ្នកលេង Lane និង Jungle ដាច់ខាតគឺនៅក្រោមការបញ្ជារ របស់អ្នកលេង Roam - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចាប់ពី Version ក្រោយទៅអ្នកលេង Lane និង Jungle ដាច់ខាតគឺនៅក្រោមការបញ្ជារ របស់អ្នកលេង Roam


នៅ Version ក្រោយ 1.25 នេះ Vainglory អាចនឹងផ្លាស់ប្តូរដាក់ឈ្មោះថ្មីអោយ Roam ហៅថា Captain គឺជាប្រធាននាំមុខគេ មានសិទ្ធក្នុងការសម្រេច និង បញ្ជារនូវអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន អ្វីដែលខ្លួនដាក់អោយធ្វើ ព្រោះ ខ្លួនជាអ្នក Support អោយក្រុម បើសិនជាអ្នកលេង Lane និង Jungle មិនស្តាប់បញ្ជារទេ ពេលស្លាប់ទៅ គ្មានការទទួលខុសត្រូវពីអ្នកលេង Roam ឡើយ ព្រោះអី ពេលខ្លះ Cooldown item សម្រាប់ការពារវាមិនទាន់ប្រើប្រាស់បាន ផែនទីមិនទាន់កំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលមិនទាន់ច្បាស់ផងដែរ។ សូមកត់ចំណាំអោយមែនទែន!

ប្រភព បែកធ្លាយ! 
Powered by Blogger.