ការប្រកួត Vainglory រដូវកាល Autumn ប៉ែកអាស៊ី Infamous Legion នៅតែរក្សារដំណែងជើងឯកដដែល - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួត Vainglory រដូវកាល Autumn ប៉ែកអាស៊ី Infamous Legion នៅតែរក្សារដំណែងជើងឯកដដែល


ការប្រកួតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលចំណាយរយៈពេលជាយូរ ជាមួយនឹងការចូលរួមប្រកួតពីក្រុមជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានក្រុមចូលរួមពីកម្ពុជាមិនតិចដែរបានបញ្ចប់ទៅហើយ ដោយជ័យជំនះជើងឯកលេខមួយ បានទៅលើក្រុម Infamous Legion ដដែលសរុបទៅគឺបួនរដូវកាលទៅហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះ។

- លេខមួយ ក្រុម Infamous Legion
- លេខពីរ ក្រុម Ember
- លេខបី ក្រុម Hype Lovers

ទស្សនាការប្រកួតឡើងវិញទាំងស្រុងកាលពីម្សិលមិញ


ប្រភព TesseracteSports
Powered by Blogger.