ថាមែនៗ! Vainglory ជំនាន់ក្រោយគឺ 2.0 ហើយប្រអប់រដូវកាល Chest អស្ចារ្យសឹងតែស្មានមិនដល់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ថាមែនៗ! Vainglory ជំនាន់ក្រោយគឺ 2.0 ហើយប្រអប់រដូវកាល Chest អស្ចារ្យសឹងតែស្មានមិនដល់


ប្រអប់ Chest ដែលមានឈ្មោះថា Season Chest ខ្ញុំបានចេញពត៌មានបែកធ្លាយថាវានឹងផ្លាស់ប្តូរទៅជា ឈ្មោះផ្សេងកន្លងមកនោះវាក្លាយជាការពិតហើយគឺសម្រាប់ កំណែ Update Vainglory 2.0 ក្រោយនេះតែម្តង ហៅថា Mystery chest វិញហើយ។ យោងតាមពត៌មានពី Vainglory ជាផ្លូវការនោះ វានឹងបង្កប់ដោយ

⦁ ១ ភាគបីនៃប្រអប់ ឪកាសសំណាងទទួលបាន តួអង្គ និង ស្បែក Skin ផ្សេងៗ
⦁ សំណាងធំ គឺប្រអប់ដែលមាន គ្រាប់ Opals ដល់ទៅ ១ លានគ្រាប់ឯណោះ
⦁ ក្រៅពីនឹងគឺ Opals , Essence និង Boost ហើយកូនសោរជាដើម
⦁​ ប្រសិនបើមិនទទួលបានតួអង្គ ឬ Skin ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 800 Glory ឬ កូនសោរមួយទៀតដែរ
⦁ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបាន Hero ឬ Skin ផ្ទួនគ្នានឹងបន្ថែមអោយ 20 គ្រាប់នៃ Opals ថែមទៀត

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.