ត្រួសៗពីកំណែ Update 1.25 - ផ្តោតសំខាន់លើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Guild - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ត្រួសៗពីកំណែ Update 1.25 - ផ្តោតសំខាន់លើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Guild


ខណៈពេលនេះ យើងទទួលបាននូវពត៌មានខ្លះៗ ទាក់ទងនឹងកំណែ Update Vainglory សម្រាប់ 1.25 គឺមានបីចំនុចដែលត្រូវផ្តោតលើ Guild , Skin System និង ការបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកទើបនឹងរៀនលេងហ្គេមនេះ។ ក្រុមការងារ Vainglory នឹងរៀបចំនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Guild ថ្មីសម្រាប់កំណែទម្រង់ក្រោយនេះ ចំពោះ ម៉ាស៊ីន Skin វិញ នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ គ្រាន់តែមិនអាចបញ្ចាក់អោយច្បាស់ថា វានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងណាឡើយ។ ចុងក្រោយបំផុត សម្រាប់ អ្នកទើបនឹងរៀនលេង អាចនឹងមានភាពងាយស្រួល ដោយសារតែ Vainglory នឹងធ្វើការពង្រឹងនូវមុខងារ បង្ហាត់បង្រៀនអោយបានល្អជាងមុនទ្វេរដង។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.