កប់! ក្រុមហ៊ុន Ubisoft ធ្វើការចែកចាយហ្គេម ចំនួន 30 ថ្ងៃពេញ ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កប់! ក្រុមហ៊ុន Ubisoft ធ្វើការចែកចាយហ្គេម ចំនួន 30 ថ្ងៃពេញ ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា


ក្រុមហ៊ុន Ubisoft បានធ្វើការចែកចាយហ្គេមដោយឥតគិតថ្លៃ ដល់ទៅរយៈពេល 30 ថ្ងៃពេញសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា ដែលមានគណនី Ubisoft គ្រាន់តែឆ្លៀតឪកាសបើកវាមួយថ្ងៃម្តង មួយថ្ងៃម្តង រហូតដល់គ្រប់ 30 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ វាបង្កើបដោយហ្គេមជាច្រើន ដូចជាទូរស័ព្ទ និង កុំព្យូទ័រហ្គេមជាដើម។ ដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្តើមចុចតំណរខាងក្រោមនេះ៖

ទទួលបានហ្គេមដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈ៖ https://30days.ubi.com/Promotion/Calendar/
តំណរ Ubisoft៖ https://club.ubi.com/#!/en-GB/


ប្រភព Ubisoft
Powered by Blogger.