វិធីសាស្រ្តក្នុងការតម្លើង Theme លើ iPhone សម្រាប់ iOS 10 ដោយមិនចាំបាច់ Jailbreak - Noobie GMK

Header Ads



ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វិធីសាស្រ្តក្នុងការតម្លើង Theme លើ iPhone សម្រាប់ iOS 10 ដោយមិនចាំបាច់ Jailbreak


នេះជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការទាញយក icon នៃ Theme ផ្សេងៗ សម្រាប់តម្លើងលើ iPhone ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10 ដោយមិនចាំបាច់ Jailbreak ឡើយ ដូច្នេះសម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលមានបំណងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ Theme ផ្សេងៗនោះ អាចធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះបាន៖


យ៉ាងណាមិញវាគ្រាន់តែជា ការបន្ថែមនូវ icon ពីលើប៉ុណ្ណោះ មិនមែនពិតៗ ដូចអ្វីដែលបាន Jailbreak ឡើយ ប៉ុន្តែវាជួយអោយ សោភ័ណភាព ឧបករណ៍របស់លោកអ្នកមានភាពស្រស់ស្អាត និង គួរអោយទាក់ទាញខ្លាំងផងដែរ។ ប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍ អាចចូលទៅកាន់តំណរនេះ http://iskin.tooliphone.net/ ជាមួយនឹង Safari បាន។

ប្រភព Youtube , iSkin
Powered by Blogger.