មកដល់ឆាប់ៗនេះពី Skin សម្រាប់ Ringo រហ័សនាម BAKUTO - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

មកដល់ឆាប់ៗនេះពី Skin សម្រាប់ Ringo រហ័សនាម BAKUTO


Skin សម្រាប់ Ringo ថ្មីនឹងមកដល់នៅ Version 1.24 ក្រោយនេះ មានឈ្មោះថា Bakuto វាត្រូវបានក្លាយជាថៅកែបនល្បែង និង ក្លាយជាបងធំមួយផងដែរ អមដោយកាំភ្លើងខ្លីស្វ័យប្រវត្តិ ខាងក្រោមនេះជាការរៀបរាប់រចនាបថត្រួសៗរបស់ Skin នេះ៖

- ពណ៌សាក់ចម្រុះចូលគ្នា 
- ស្បែកជើង Tabi 
- កាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិ
- ដបស្រាប្រាក់ 
- សម្លៀកបំពាគ់ប្រពៃណីបែបជាមួយនឹង Jade Green dragon 

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.