តួអង្គណាខ្លះដែលងាយស្រួលបំបិទ Saw នៅផ្លូវខាងលើ? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

តួអង្គណាខ្លះដែលងាយស្រួលបំបិទ Saw នៅផ្លូវខាងលើ?


បាទ! នៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទ Saw វិញម្តងសម្រាប់ការលេងបំបិទលើផ្លូវខាងលើដែលហៅថា Lane ប្រហែលជាមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនពិតជាចង់ដឹងថា តួអអ្គណាខ្លះដែលងាយស្រួលក្នុងការ បំបិត Saw ឬ ហៅថា Counter ផ្លូវខាងលើ?

តួអង្គដែលងាយស្រួលតាំងពីដើមមកសម្រាប់លេងជាមួយនឹង Saw នៅផ្លូវខាងលើ រួមទាំងធ្វើអោយ Saw ខ្លាចបំផុតនោះគឺ Skaarf និង Celeste ផ្ទាល់តែម្តង ព្រោះតួអង្គទាំងពីរនេះជាប្រភេទ Mage ដែលងាយបំផុតក្នុងការបាញ់ទៅលើ Saw បានចម្ងាយ មិនអាចចូលទៅជិត Saw ឡើយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាន តួអង្គដែលងាយ លេងជាមួយនឹង Saw សម្រាប់ផ្លូវខាងលើនោះគឺ ពីរនេះមិនខុសទេ អមដោយការគាំទ្រ និង ជ្រួមជ្រែងពីពពួក Support របស់យើងដែលអាច Stun បានកាន់តែល្អ។

ប្រភព NoobieGMK
Powered by Blogger.